Madhav Kumar Nepal
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदाको क्षण, २०६६ जेठ ११, भिडियो स्रोत: AP